IT, media ja tietoliikenne

Meitä pidetään yleisesti Suomen johtavina IT-, media- ja televiestintäalan oikeudellisten kysymysten asiantuntijoina. Tiimimme laajaan juridiseen osaamiseen yhdistyvät vahva toimialatuntemus ja tunnustettu neuvottelutaito. Tuotamme asiakkaillemme merkittävää lisäarvoa käytännönläheisillä ja innovatiivisilla, liiketoimintaa tukevilla oikeudellisilla ratkaisuilla. Ongelmatilanteissa pystymme löytämään neuvotteluratkaisuja, joiden avulla voidaan välttää oikeudenkäynnit ja niihin liittyvä epävarmuus lopputuloksesta.

Hoidamme jatkuvasti laaja-alaisia kansainvälisiä toimeksiantoja. Valitsemme kumppaniksemme aina tilanteeseen sopivan ulkomaisen, IT-, media- ja televiestintäalaan erikoistuneen oikeudellisen neuvonantajan, jonka kanssa voimme yhdessä ylittää asiakkaamme odotukset.

  • IT-sopimukset
  • IT-ulkoistaminen
  • IT-projektit
  • IT-riidat
  • Media, urheilu ja viihde
  • Sähköinen kaupankäynti ja Internet-oikeus
  • Tietosuoja ja yksityisyyden suoja

Referenssit


Epic Systems Corporation
: Avustimme ohjelmistotoimittajaa Apotti Oy:n eli Helsingin, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Vantaan kuntien sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin muodostaman hankintarenkaan järjestämässä asiakas- ja potilastietojärjestelmän julkisessa hankinnassa. Järjestelmällä tulee olemaan yli 50 000 loppukäyttäjää. Apotti-hanke on kaikkien aikojen suurin IT-järjestelmähanke Suomessa niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla.

Neste Oyj: Neuvoimme asiakasta maailmanlaajuisessa liiketoimintaprosessien transformaatioprojektissa, jonka osana Neste hankki kilpailutuksen kautta uuden toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) uusien liiketoimintaprosessien tukemiseksi. Avustimme Nestettä myös ulkoistettujen IT-palveluiden uudelleenkilpailuttamisessa yli kymmenessä maassa.

Metso Oyj: Avustimme asiakasta help desk - ja lähitukipalveluiden ulkoistamisessa maailmanlaajuisesti yli 50:ssä maassa.