IT, media ja tietoliikenne

Meitä pidetään yleisesti Suomen johtavina IT-, media- ja televiestintäalan oikeudellisten kysymysten asiantuntijoina. Tiimimme laajaan juridiseen osaamiseen yhdistyvät vahva toimialatuntemus ja tunnustettu neuvottelutaito. Tuotamme asiakkaillemme merkittävää lisäarvoa käytännönläheisillä ja innovatiivisilla, liiketoimintaa tukevilla oikeudellisilla ratkaisuilla. Ongelmatilanteissa pystymme löytämään neuvotteluratkaisuja, joiden avulla voidaan välttää oikeudenkäynnit ja niihin liittyvä epävarmuus lopputuloksesta.

Hoidamme jatkuvasti laaja-alaisia kansainvälisiä toimeksiantoja. Valitsemme kumppaniksemme aina tilanteeseen sopivan ulkomaisen, IT-, media- ja televiestintäalaan erikoistuneen oikeudellisen neuvonantajan, jonka kanssa voimme yhdessä ylittää asiakkaamme odotukset.

  • IT-sopimukset
  • IT-ulkoistaminen
  • IT-projektit
  • IT-riidat
  • Media, urheilu ja viihde
  • Sähköinen kaupankäynti ja Internet-oikeus
  • Tietosuoja ja yksityisyyden suoja

Referenssit

Epic Systems Corporation: Avustimme ohjelmistotoimittaja Epiciä Apotti-hankkeeseen liittyvässä julkisessa hankintamenettelyssä, joka koski uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa. Kilpailutuksen järjesti Helsingin, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Vantaan kuntien sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin muodostama Apotti Oy -hankintarengas. Apotti on kaikkien aikojen suurin IT-järjestelmähankinta Suomessa niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Järjestelmällä tulee olemaan yli 50 000 loppukäyttäjää.

Neste Oyj: Avustimme asiakasta transformaatiohankkeessa, jossa Neste uudistaa keskeiset liiketoimintaprosessinsa ja hankkii niitä tukevan uuden toiminnanohjausjärjestelmän (ERP). Lisäksi avustimme asiakasta IT-ulkoistussopimuksen uudelleenkilpailuttamisessa yli kymmenessä maassa, jossa Neste siirtyi palveluhallinnan ja -integraation (”Service Integration and Management” eli ”SIAM”) monitoimittajamalliin.

Metso Oyj: Avustimme asiakasta help desk- ja lähitukipalveluiden ulkoistamisessa. Palvelut ulkoistettiin samanaikaisesti yli viidessäkymmenessä maassa.