Emma Niemistö
Senior Associate
asianajaja, diplomi-insinööri

Puhelin020 7765 293
Faksi020 7761 293
emma.niemisto@castren.fi
Assistentti: Ulla Sommer

Emma Niemistö keskittyy työssään rakennus- ja projektijuridiikkaan sekä kiinteistöoikeuteen. Hän on toiminut neuvonantajana haastavissa rakennusurakoissa ja teollisuuden hankkeissa, liiketila- ja asuinrakentamista koskevissa kiinteistökehityshankkeissa sekä laajoissa tie-, raide- ja tunneliprojekteissa. Hänellä on kattava kokemus rakennus- ja kiinteistöalan sopimusten neuvottelemisesta ja laatimisesta, toteutuksenaikaisesta konsultoinnista sekä riidanratkaisusta. Emman erityisenä osaamisalueena ovat vaativat infrastruktuurihankkeet (mukaan lukien Suomen suurimmat PPP-projektit) sekä YSE-sopimusehtoihin perustuvat urakat. Lisäksi Emma avustaa asiakkaita rakennus- ja käyttöoikeusurakoiden julkisissa hankinnoissa, ja hänellä on kokemusta myös vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta.

Emma on neuvonut sekä rakennuttajia että urakoitsijoita läpi projektien elinkaaren aina kilpailutus- ja tarjousvaiheesta sopimusneuvotteluihin ja rakennusaikaiseen konsultointiin. Hän on myös edustanut asiakkaita tuomioistuin- ja välimiesmenettelyissä ja ollut mukana rakennusriitoja sovittelevissa asiantuntijakokoonpanoissa. Asiakkaat arvostavat Emman ymmärrystä rakentamisen liiketoimintaympäristöstä, ja hän toimii säännöllisesti juridisena asiantuntijana projekteissa, joissa kaivataan apua toteutuksen aikaisiin ongelmatilanteisiin. Emma saa asiakkailta tunnustusta käytännönläheisestä otteestaan ja pyrkimyksestään löytää toimivia ratkaisuja usein monimutkaisiinkin kysymyksiin tiukassa aikataulussa.

Juristin opintojensa ohella Emma on valmistunut diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta pääaineenaan rakentamistalous. Ennen Castrén & Snellmanille tuloaan hän työskenteli monikansallisen rakennuskonsernin palveluksessa keskittyen etenkin projektinjohtorakentamiseen sekä suunnittelua sisältäviin urakoihin. Emma on myös pidetty luennoitsija rakennussopimusoikeuden, julkisten hankintojen ja vaihtoehtoisen riidanratkaisun alalla.

Emma työskentelee Helsingin-toimistossamme.

Kielitaito

suomi, englanti, saksa, ruotsi

Järjestötoiminta

  • Suomen Lakimiesliitto ry
  • Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry
  • Suomen välimiesoikeusyhdistys ry
  • Tekniikan akateemiset (TEK)

Koulutus

  • Oikeustieteen maisteri, Helsingin yliopisto 2010
  • Diplomi-insinööri, Teknillinen korkeakoulu 2007
  • Technische Universität München, Saksa 2005

Työkokemus

  • Castrén & Snellman 2010–
  • RIL Sovittelu Oy 2007–2009
  • NCC Rakennus Oy 2004–2009