Tuomas Lehtinen
osakas
asianajaja, oikeustieteen tohtori, varatuomari

Puhelin020 7765 369
Faksi020 7761 369
tuomas.lehtinen@castren.fi
Assistentti: Tea Koivisto

Tuomas Lehtinen on erikoistunut kansainväliseen rakentamiseen ja projekteihin liittyviin sopimusoikeudellisiin kysymyksiin, riitojen ratkaisemiseen sekä rahoitukseen. Hänellä on usean vuoden kokemus riita-asioihin liittyvästä oikeudellisesta neuvonnasta niin tuomioistuimissa kuin välimiesoikeuksissakin. Lehtinen on toiminut välimiehenä lukuisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä välimiesmenettelyissä. Hänen osaamisaloihinsa kuuluvat myös kansainväliset kauppasopimukset, projektisopimukset, pankkitakuut ja -takaukset sekä remburssit.

Tuomas Lehtinen on oikeustieteen tohtori, ja hänet on nimitetty Turun yliopiston sopimusoikeuden ja kansainvälisen kauppaoikeuden dosentiksi. Hänen väitöskirjansa käsittelee kansainvälisiä kauppasopimuksia ja rembursseja. Lisäksi hän on julkaissut useita kansainvälistä kauppaa ja takuukysymyksiä koskevia teoksia ja artikkeleita. Tuomas Lehtinen esiintyy usein luennoitsijana yliopistoissa ja seminaareissa.

Kansainväliset asianajoalaa arvioivat hakemistot Chambers Europe, Chambers Global, Best Lawyers ja PLC Which Lawyer sijoittavat Tuomas Lehtisen Suomen johtavien asianajajien joukkoon.

Tuomas Lehtinen työskentelee Helsingin-toimistossamme.

Kielitaito

suomi, englanti, ruotsi

Järjestötoiminta

  • Suomen Lakimiesliitto ry
  • Suomen välimiesoikeusyhdistys ry

Koulutus

  • Oikeustieteen tohtori, Turun yliopisto 2006 (dosentti 2007)
  • Varatuomari 1998
  • Oikeustieteen lisensiaatti, Turun yliopisto 1997
  • Oikeustieteen kandidaatti, Turun yliopisto 1994

Työkokemus

  • Castrén & Snellman 2000–, osakas 2008–
  • Asianajotoimisto Dittmar & Indrenius 1998–2000
  • Turun yliopisto 1994–1997