Ammatilliset säännöt

”Asianajajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut tehtävät sekä kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvää asianajajatapaa” (laki asianajajista 5 § 1 momentti ja Suomen Asianajajaliiton sääntöjen 35 § 1 momentti).

Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy:n asianajajat kuuluvat Suomen Asianajajaliittoon. Asianajotoimintaa Suomessa sääntelevät laki asianajajista (496/1958, muutoksineen), Asianajajaliiton säännöt sekä hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet, jotka ovat saatavilla osoitteessa www.asianajajat.fi.

Suomessa asianajaja-nimikettä saa käyttää vain Suomen Asianajajaliiton jäseneksi hyväksytty, liiton kelpoisuusvaatimukset täyttävä lakimies. Suomen Asianajajaliitto vastaa asianajajien ja asianajotoimistoissa toimivien muiden lakimiesten valvonnasta.