15.12.2011

YIT, Destia, Meridiam ja Ilmarinen: E18-moottoritiehanke

 

 

Tieyhtiö Valtatie 7 Oy ja Liikennevirasto solmivat 8. joulukuuta 2011 palvelusopimuksen Koskenkylän ja Kotkan välisen E18-moottoritieosuuden suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja rahoituksesta. Tieyhtiö Valtatie 7 Oy:n omistavat YIT Rakennus Oy, Destia Oy, Meridiam Infrastructure Projects S.á.r.l ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen.

Edustimme YIT:tä, Destiaa, Meridiamia ja Ilmarista hankkeen tarjousvaiheesta aina laajan sopimuskokonaisuuden laatimiseen ja neuvotteluihin saakka. Hanke toteutetaan elinkaari- eli PPP-mallilla, jossa päämiestemme tieyhtiö tuottaa moottoritien suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitopalvelut sekä järjestää hankkeelle rahoituksen.

Sopimuksen kokonaisarvo on 623 miljoonaa euroa. Hankkeen rahoittamiseen osallistuvat Euroopan Investointipankki, Pohjoismaiden Investointipankki ja Pohjola Pankki Oyj.

Yhteensä noin 53 kilometrin pituisen tieosuuden rakennustyöt on jo aloitettu ja tien arvioidaan valmistuvan kokonaisuudessaan vuonna 2015. Tieyhtiö Valtatie 7 vastaa tien kunnossapidosta vuoteen 2026 saakka.

Toimeksiannossa oli parhaimmillaan mukana yli 20 lakimiestämme seuraavilta asiantuntemusalueilta: Rahoitus, Kansainvälinen rakentaminen ja projektit, Verotus ja yhtiöoikeus, Pääomasijoittaminen sekä EU- ja kilpailuoikeus.

 

Annamme mielellämme lisätietoja:
Pekka Lehtinen

 

Lisätietoja PPP- ja elinkaarihankkeista.

 

 

Oikeudelliset julkaisut

Castrén & Snellmanin uutiset