30.5.2012

Tuulivoimahankkeissa tarvitaan juridista pelisilmää

Tuulivoimarakentamisen esteistä ja luvituskäytännön mutkikkuudesta on keskusteltu viime aikoina Suomessakin runsaasti. EU:n Suomelle asettamat tuulivoimatavoitteet ovat tiukat, joten tuulivoimapuistojen rakentaminen tulee lisääntymään Suomessakin nopeasti.

Kunnianhimoisten suunnitelmien mukaan Suomessa tulisi olla vuoteen 2020 mennessä 800 tuulivoimalaitosta, kun niitä tällä hetkellä on 140. Tavoitellut panostukset ja yhteiskunnalliset vaikutukset ovat valtavat: hankkeet merkitsisivät toteutuessaan noin 4 miljardin investointeja ja loisivat Suomeen noin 25 000 työpaikkaa.

Ratkaisuja ongelmien sijaan

Tuulivoimarakentaminen ei kuitenkaan ole lainkaan niin vaikeaa kuin keskustelusta voisi päätellä, toteaa alan juridisiin kysymyksiin erikoistunut senior associate Miika Pinomaa Castrén & Snellmanilta.

”Lainsäädännön murrostilasta huolimatta olemme olleet jo mukana useimmissa Suomessa toteutetuissa merkittävissä tuulivoimahankkeissa. Kokemukset ovat olleet rohkaisevia. Tuulivoiman rakentajille tuleekin tarjota juridisia ratkaisuja ongelmien sijaan”, Pinomaa toteaa. Monipolvinen luvituskäytäntö on toki tunnettava hyvin, ja hankkeet on ajoitettava taitavasti.

Pioneerityötä asiakkaidemme hyväksi

Tehokas lainsäädäntö ja selkeät lupamenettelyt ovat uudella alalla kaikkien etu. Asiakastyön ohella teemmekin tiivistä yhteistyötä tuulivoimalainsäädäntöä kehittelevien viranomaisten kanssa.

Asiakkaamme hyötyvät merkittävästi myös siitä, että kaikki tuulivoimarakentamiseen tarvittavat juridiset palvelut saa meiltä saman katon alta. Rakentamis- ja ympäristölainsäädännön lisäksi suuren mittakaavan tuulivoimahankkeissa saatetaan tarvita esimerkiksi rahoituksen ja pääomamarkkinoiden asiantuntemusta. Onnistuneet hankkeet toimivat kannustimena koko alan kehitykselle.

Annamme mielellämme lisätietoja:

Miika Pinomaa 
Matias Wallgren

 

Oikeudelliset julkaisut

Castrén & Snellmanin uutiset