7.5.2012

Kustannustehokkuus suomalaisessa välimiesmenettelyssä

Eri maissa toimivat liikeyritykset ovat perinteisesti suosineet välimiesmenettelyä riitojen ratkaisukeinona menettelyn luottamuksellisuuden, nopeuden ja välitystuomioiden kansainvälisen täytäntöönpanokelpoisuuden vuoksi. Koska välimiesmenettely on prosessina joustava ja annettuun välitystuomioon ei voi hakea muutosta, menettelyä on usein pidetty perinteistä tuomioistuinmenettelyä nopeampana ja kustannustehokkaampana vaihtoehtona.

Viime vuosina nämä edut on kuitenkin kyseenalaistettu, kun asianosaiset ovat tietyissä tapauksissa käyttäneet menettelyn joustavuutta hyväkseen kuormittamalla välimiesoikeutta laajoilla kirjelmillä ja epäolennaisella todistelulla taikka viivyttelemällä menettelyä muutoin taktisista syistä. Välimiesmenettelyä onkin alettu kritisoida siitä, että se on menettänyt nopeuden ihanteen ja omaksunut liiaksi raskaan tuomioistuinmenettelyn piirteitä.

Vastauksena kritiikkiin kansainväliset välimiesinstituutit ovat alkaneet kehittää keinoja välimiesmenettelyn nopeuden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi. Eräs näkyvimmistä saavutuksista on ollut ICC Commision on Arbitrationin raportti ’Techniques for Controlling Time and Costs in Arbitration’.

Castrén & Snellmanin Riitojen ratkaiseminen -ryhmän Marko Hentunen, Ilona Aro ja Karen Ramm-Schmidt ovat osallistuneet debattiin välimiesmenettelyn kustannustehokkuudesta kansainvälisen asianajajajärjestön IBA:n välimiesmenettelyä koskevassa julkaisussa, jossa he ovat tarkastelleet Suomen Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisten välimiesmenettelyjen nopeutta ja kustannuksia. Artikkelin keskeiset havainnot ovat seuraavat:

  • Menettelyn enimmäisajan sääntely ja vaihtoehtoinen, nopeutettu välimiesmenettely auttavat hallitsemaan välimiesmenettelyn kestoa;
  • Välityslautakunnan sääntöjen mahdollistama käytäntö yhden välimiehen nimeämisestä pienempiin riitoihin edistää välimiesmenettelyn kustannustehokkuutta;
  • Välityslautakunnan palkkio-ohje turvaa palkkioiden kohtuullisen tason ja ennakoitavuuden; ja
  • Parhaat käytännöt menettelyn keston ja kustannusten hallitsemiseksi edellyttävät aktiivisia toimenpiteitä välityslautakunnan toiminnan lisäksi erityisesti välimiehiltä ja asianosaisten asiamiehiltä.

Lue artikkeli kokonaisuudessaan englanniksi.

 

Annamme mielellämme lisätietoja:

Marko Hentunen
Ilona Aro
Karen Ramm-Schmidt

 

Oikeudelliset julkaisut

Castrén & Snellmanin uutiset